Sportfiske

Fiske

Sportfiske kallas både tävlingsfiske och fiske som sker rekreationellt som fritidssysselsättning. Det finns en rad olika typer av sportfiske, exempel på dessa är mete, spinnfiske, pimpling, flugfiske och havsfiske.

Vi tänkte ta en liten genomgång av några av dessa i den artikel för att informera om vad som är vad.

Spinnfiske

Spinnfiske är den form av fiske som vanligen utövas av hobbyfiskare. Det som används är ett fjädrande spö och en rev som normalt är mellan 50 och 200 meter lång och i änden så sätter man fast ett fiskedrag. Det finns en rad olika fiskedrag som används och som har lite olika egenskaper, och vilket man använder beror på vilken typ av fisk man avser fånga. Exempel på olika dragtyper är wobbler, skeddrag, spinnare och jigg. Förutom dessa komponenter så har vi också den viktigaste, nämligen spinnrullen vari linan är lindad.

Sättet man fiskar på varierar beroende på vilken teknik, och eller drag man använder sig av. Men har ni någonsin svängt er med termerna ”kastspö” och ”kastfiske” så vet ni vad vi pratar om. För att fiskedraget ska hamna i vattnet där du vill ha det, så svingar du spöet och nyttjar tyngden i draget för att det ska kastas ut i vattnet. Därefter är det dags att med utvald metod veva in draget igen och hoppas på att fisken hugger. Hur och när man börjar veva beror på vilket drag man använder sig av.

Mete

Mete är det som anses vara den äldst dokumenterade metoden av sportfiske där man använder sig av handredskap – dvs. spö. För att meta så använder man vanligen ett fiskespö tillsammans med en metrev. Sen gällande vilken typ av mete det är, flötmete, bottenmete osv. beror på vilken typ av fisk man vill fånga. Det allra vanligaste, som nog de flesta har testat på i sin ungdom är metoden när man fäster ett flöte, ett sänke och en krok i reven. Genom att fästa bete på kroken och kasta ut så är det klart att fånga fisken!

Tävlingsregler

Inom tävlingsfiske så finns det också en del regler för hur allt ska gå till. Dels så finns det allmänna regler för sportfiske i stort och dels så finns det specifika regler för de olika grenarna. Om dessa kan man gå in på sportfiskarna.se och läsa mer om. Du hittar både de allmänna bestämmelserna/reglerna och regler för de olika specifika grenarna.

God fiskelycka till er alla önskar vi!